Izjava o zaštiti privatnosti kupaca i korisnika usluga

TR Kids Planet se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima TR Kids Planet:

• Blagovremeno obaveštava kupce o značajnim promenama
• Obezbeđuje izmene i dopune podataka na Vaš zahtev
• Ograničava dostupnost Vaših ličnih podataka

TR Kids Planet u cilju očuvanja dobrih odnosa sa dosadašnjim i novim kupcima usklađuje svoje aktivnosti po pitanju ličnih informacija u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajno, osim u slučaju povlačenja saglasnosti, kada se podaci u celosti brišu. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva rukovaocu na adresu elektronske pošte poklonizabebu@gmail.com

Informacije koje TR Kids Planet može prikupljati su:

• Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
• Informacije za naplatu i isporuku (broj kreditne kartice, adresa za isporuku)
• Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima)

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

• prilikom online kupovine
• pri telefonskoj narudžbi proizvoda
• korišćenjem nekog servisa ili usluge
• pri dostavi ili instalaciji proizvoda ili servisa
• učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima
• uspostavljanjem kontakta preko Web stranica ili direktno u prodajnom objektu
• učestvovanjem u drugim aktivnostima

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

• popunjavanje formi u zahtevima za proizvodima, servisima ili informacijama
• obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
• organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
• ponuda novih proizvoda i servisa
• poboljšanje efektivnosti naših Web stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
• sprovođenje istraživanja i analiza
• slanje informacija u marketinške svrhe
• obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

TR Kids Planet ne prodaje, i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima

Treća lica kao što su poslovne banke i kurirske službe, sa kojima TR Kids Planet ima ugovor, su ovlašćena da prosleđene informacije koriste isključivo u svrhe za koje su unajmljena. Kao deo ugovora sa njima, u obavezi su da slede pravila privatnosti koja smo im prosledili i da preduzmu razumne mere predostrožnosti kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka.

TR Kids Planet će eventualno biti prinuđen da prosledi lične podatke validnim sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takođe, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonske. TR Kids Planet može proslediti određene lične podatke u slučaju da verujemo da je taj postupak razumno potreban kako bi se zaštitila prava, svojina i sigurnost drugih i nas samih. Isto tako lični podaci se mogu proslediti u slučaju korporacijske prodaje, integrisanja, akvizicije, raspuštanja ili nekog sličnog događaja.

Ne-prihvatanje marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju ne prihvatanja budućih marketinških obaveštenja TR Kids Planet.

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

• Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane
• Putem bilo kojeg od navedenih brojeva telefona u sekciji KONTAKT
• Putem slanja e-maila na adresu info@poklonizabebu.rs sa naslovom “Odjava sa mail liste”
• Putem poštanske adrese : TR Kids Planet, Braće Tatić 2, 23300 Kikinda